Przeglądy budowlane Żyrardów Przegląd, Powiat Żyrardowski Kontrole okresowe stanu technicznego przeprowadzamy dokładnie i fachowo.96-300 Rzezczypospolitej 45 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Żyrardów. Przeglądy roczne Żyrardów, pięcioletnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Żyrardów, ekspertyzy Wojciech Górka sekretarz@powiat-zyrardowski.pl starostwo@powiat-zyrardowski.pl mazowieckie 46 8552021

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza strona o przeglądach obiektów budowlanych jest dla wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży obowiązek prawny dopilnowania aby budynek miał cały komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez doświaczonych inspektorów posiadających pełne uprawnienia budowlane.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów grzwczych.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Żyrardów
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Żyrardów
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Żyrardów
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Żyrardów
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Żyrardów

Do chwili obecnej wykonaliśmy kilkaset kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Żyrardów








kontrole techniczne budynków Żyrardów

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Żyrardów Portal Żyrardów Miasto Żyrardów Przeglądy techniczne Żyrardów Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku